Monges i recluses amb llurs nens.

Monges i recluses amb llurs nens.

Monges i recluses amb llurs nens. Dia de la Mercè. Memòria del PCNSM de 1949.

El dia de la Verge de la Mercè, i també la festa de Reis, els fills de les recluses eren autoritzats a entrar dins el recinte de la presó per a visitar llurs mares. Es tractava d'un esdeveniment emotiu ensems que excepcional, un vertader respir després de la rutina de les comunicacions al locutori.
A la imatge, publicada a la Memòria del Patronat per a la Redempció de Penes de 1949, hi apareixen una reclusa i unes quantes monges mercedàries amb un nens de visita, de diverses edats.