Un treball exemplar de recerca: "El silenci del record"

Laia Rubio, Sara Nogales i Fernando Hernández a la porta de l'Arxiu Nacional de Catalunya, a l'estiu de 2012

Us presentem un treball de recerca exemplar, de dues alumnes de Batxillerat, sobre la presó de Les Corts: la Laia Rubio i la Sara Nogales, presentat el 2013 i premiat amb la màxima nota.

El març de 2012 vam anar a presentar el nostre portal web i la peça de teatre Silenci 39.1 del grup Micro Troupe a l'institut "Mediterrània", de Castelldefels, gràcies a la gestió del seu director, Paco Ortiz. Dues alumnes seves de Batxillerat, Laia Rubio i Sara Nogales, van triar la presó de dones de Les Corts com a tema del seu Treball de Recerca.

El treball del curs 2012-2013 titulat "El silenci del record: presó de dones de Les Corts de Barcelona", tutoritzat per el seu professor d'Història Xavier Fenosa, va rebre la nota màxima. Una nota ben mes merescuda: la Laia i la Sara es van molestar a anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, on van poder consultar els antics llibres, registres i expedients de la presó, una experiència molt enriquidora. També van fer entrevistes a familiars d'antigues presoneres, com la Flora Duran, veïna de Les Corts. Las informacions transmeses per la Flora en l'entrevista corresponent, així com les fotografies subministrades i reproduïdes al treball, són totes inèdites. A més a més van fer un gran esforç en l'examen de la bibliografia existent.

El resultat és un treball exemplar, en el sentit d'un excel·lent exemple de les grans possibilitats dels estudis d'Història en ESO i Batxillerat. Metodològicament, la Laia i la Sara van combinar les fonts orals (entrevistes); les fonts escrites (documents d'arxiu, premsa, cartes i documents personals); les fonts visuals (en forma de fotografies conservades, o cartells reproduïts) i la bibliografia publicada, inclosa la que circula en la xarxa.

Un segon element tant o més important que la metodologia utilitzada va ser la vinculació emocional i empàtica de les alumnes amb els subjectes del tema d'estudi: les familiars de les antigues presoneres de les Corts, alguns dels quals van conèixer i entrevistar personalment. En aquest sentit, aquest coneixement ha constituit una memorable experiència personal al mateix temps que un estímul d'aprenentatge.

Les autores ens oferin doncs el seu treball sencer en aquest web, juntament con una nota del Xavier Fenosa, el seu tutor de l'institut Mediterrània. Esperem els vostres comentaris. Gràcies, Laia i Sara!

Agregar comentario

Plain text

  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.