Les veus

Les veus o testimonis de les preses i dels seus familiars, autèntiques protagonistes d'aquesta web, configuren la mirada que il·lumina, humanitza i enriqueix de significats la resta de fonts documentals d'aquest estudi sobre la presó de Les Corts: les fonts documentals escrites i les fonts visuals.

Dins aquest apartat hem compilat els testimonis de nou preses polítiques de les Corts en forma d'entrevistes transcrites textualment i, quan ha estat possible, amb fragments orals. Algunes d'aquestes dones ja han desaparegut, però sortosament es van preocupar de transmetre'ns el record de la seva experiència. En alguns casos, les circumstàncies en què aquest saber peculiar va ser transmès van ser força desfavorables: quan el fet de recordar en veu alta podia representar un perill o interessar a molt pocs.

Altres testimonis, com són els de Enriqueta Borrás, Joan Mercader i Albert Pueyo, es refereixen a experiències carceràries més aviat indirectes: les seves vivències de Les Corts són les dels fills i familiars de preses. El seu esguard infantil també ens importa, car la presó sempre ha desbordat els seus murs: marca famílies, envaeix llars, deixa una empremta indeleble en la memòria de l'entorn social de les recluses. Són testimonis que ens parlen tanmateix d'un tresor que ha arribat fins a nosaltres: el de les memòries familiars.