Añadir nuevo comentario

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

Elaborades per HISTORAULA, Associació de professorat per la Història Oral a l'Aula de Catalunya.

Autores: Carlota Falgueres i Maria Victòria Rubio.

Fitxes i materials didàctics per treballar amb alumnes de E.S.O. i Bachillerat, a partir dels continguts de la web presodelescorts.org.

Aquests materials, que estan relacionats amb cada un dels apartats de la Web, tenen per objectiu provocar elements de reflexió i de debat sobre els aspectes repressius del règim franquista, a través de l’exploració de tot el material que aquí s’exposa. Les autores van publicar el 2009 un article explicatiu a la revista Aula, amb el títol "Una web como recurso para la investigación histórica".

Els nivells ideals per a treballar-los són el de 4t d’ESO, ja que permet connectar directament amb el temari del currículum, i el de Batxillerat. Per als Treballs de Recerca del Batxillerat aquesta web esdevé un bon espai de recerca i, a més, el contacte amb les fonts primàries resulta una excel·lent pràctica formativa.

Les activitats són força variades. Hi ha alguns exercicis que per la seva simplicitat estan pensats per a l’alumnat que desenvolupa amb tota seguretat tasques mecàniques però li resulta més dificultós extreure’n conclusions. Alguns altres tenen un nivell de complexitat superior. N’hi ha també de previstos per a treballar de manera individual, en parelles o en grup; de reflexió i debat; d’investigació i recerca... en definitiva, oferim un ventall ampli de possibilitats segons l’alumnat i el criteri del professorat.

Totes aquestes activitats apareixen indexades a l’apartat de síntesi que té per títol Proposta d’Activitats. No estan fetes amb la pretensió que es realitzin en la seva totalitat, ja que n’hi ha una quantitat considerable; més aviat han estat pensades perquè sigui el professorat qui triï aquelles que millor s’adeqüen a la realitat del seu alumnat i al temps de què disposi per a realitzar-les. Us presentem també una proposta d’activitats basada en una selecció d’alguns apartats de la web i pensada per a treballar-la en tres sessions. Està enfocada a la investigació sobre les característiques de la repressió franquista a les presons de dones a Catalunya i ve assenyalada en negreta i un asterisc a la mateixa graella inicial.

Plain text

  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.