Portalada de l'entrada

Portalada de l'entrada de la presó de les Corts.

Vista de la portalada de l'entrada de la presó de les Corts, que donava al carrer Joaquim Molins, 11. S/f.

Compilació de B. Batlle i Piera. AMLC.