Departament de preses mares de la presó de les Corts.

Departament de preses mares de la presó de les Corts.

Departament de preses mares de la presó de les Corts.
Memòria del PCNSM de 1953.