Els papers

Al contrari d'allò que va succeir amb altres presons franquistes, sortosament s'han conservat els llibres d'entrades de recluses, les actes de la junta de disciplina i documents diversos de la presó de Les Corts, des de llibres d'economat fins a una certa quantitat d'expedients de recluses. Tota aquesta documentació és actualment dipositada al Fons del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).

Dins aquest apartat hem volgut de fer un recorregut ràpid per aquesta modalitat de fonts documentals escrites, indispensables a l'hora de fer quantificacions i també d'informar sobre les condicions de vida i el funcionament quotidià de la presó durant els primers anys.

Altres fonts escrites ens aporten de la mateixa manera dades interessants per l'estudi de les Corts. D'una banda, les Memòries anuals del Patronat de Redempció de Penes pel Treball, la principal institució gestora i executora de la política penitenciària franquista. De l'altra, una font hemerogràfica de circulació majoritàriament interna a les presons, editada de 1939 a 1978: el setmanari Redención, òrgan oficial del Patronat de Redempció de Penes.

A la fi, l'anàlisi de la documentació penitenciària ens ha permès d'identificar les onze preses de les Corts que van ser afusellades durant els anys 1939 i 1940 al Camp de la Bota, lloc d'execució per excel·lència de la Barcelona franquista. La comparació amb una altra font escrita, els consells de guerra dipositats a l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona, il·lumina gairebé gràficament la tragèdia viscuda per aquestes dones: ens informa tant de l'origen i de les vivències durant la guerra civil com de la indefensió judicial en què es trobaven quan el règim va ordenar la condemna i l'afusellament.

Darrere de cada nom s'oculta una història que sols la documentació judicial, encara avui dipositada injustament en mans militars, ens ha permès d'entrellucar. Onze històries que il·lustren la inhumanitat d'un règim essencialment venjatiu que va basar la supervivència en un mecanisme bàsic i capital: la por suscitada entre els sotmesos.

2. EL SETMANARI “REDENCIÓN”

El setmanari “Redención” constitueix la principal font hemerogràfica sobre les presons franquistes. Editat de 1939 a 1978, conté nombrosos articles i notícies elaborades pels mateixos reclusos, de vegades amb referències a la presó de les Corts.

3. LES MEMÒRIES DEL PATRONAT PER A LA REDEMPCIÓ DE PENES PEL TREBALL

“Les Memòries anuals del Patronat per a la Redempció de Penes pel Treball, principal òrgan propagandístic del règim sobre l'univers carcerari espanyol editat a partir de 1939, recull informacions variades en relació a la presó de les Corts, sobretot tocant a la quantificació de recluses.

4. ELS LLIBRES DE LA PRESÓ

Els llibres de registre de la documentació penitenciària conservada són indispensables a l'hora de quantificar la població reclusa de les Corts, rastrejar els ritmes d'ingressos, identificar els distints perfils de dones empresonades i conèixer el comportament i les actituds de les autoritats carceràries, sobretot durant la primera postguerra franquista (1939-1941).

5. LES PRESES AFUSELLADES

Mercès a la documentació penitenciària és possible d'identificar les onze recluses de les Corts afusellades al Camp de la Bota durant els anys 1939 i 1940. Més enllà dels noms, l'anàlisi dels consells de guerra a què foren sotmeses ens descriu les dades biogràfiques més bàsiques, i també les circumstàncies de la detenció i els motius, i la condemna a mort.