Departaments de cria de conills i de bestiar. 1945.

Departaments de cria de conills i de bestiar. Memòria 1945.

Departaments de cria de conills i de bestiar. Memòria PCNSM de 1945.

Malgrat la publicació a la Memòria del Patronat de Redempció de Penes de l'any 1945, la presència d'una filla de la caritat amb la toca característica suggereix que la fotografia és anterior, dels primers anys de la presó franquista. Les Filles de la Caritat administraven la granja-hort amb la corresponent venda de productes i gestionaven l'economat de la presó, els preus abusius del qual van generar algun enfrontament amb la direcció de la presó.