El recinte de la presó envoltat per les noves construccions.

El recinte de la presó envoltat per les noves construccions.

A la dreta, part de l'hort. Les noves construccions comencen a envoltar el recinte de la presó. 1950.
Compilació B. Batlle i Piera. AMLC