Estany del jardí del Convent del Bon Consell. 1950.

Vista de l'estany del jardí del Convent del Bon Consell. 1950.

Vista de l'estany del jardí del Convent del Bon Consell. 1950.

Compilació B. Batlle i Piera. Negatiu 805.