Recluses treballant als camps.

Recluses treballant als camps

Memòria del Patronat Central de Nostra Senyora de la Mercè per a la Redempció de Penes pel Treball (PCNSM) de 1945.

L'Hort extens era una altra imatge a la qual hom recorria a l'hora de publicitar les Corts. A aquesta fotografia, publicada a una memòria del Patronat de l'any 1945, hi apareixen unes quantes recluses treballant als camps. Al fons hom distingeix el campanari de l'Església del Remei, a la plaça de la Concòrdia.
La destinació penitenciària del treball en la granja-hort, la gestió de la qual anava a càrrec de les monges, absorvia bona part de la mà d'obra reclusa que hi treballava per a redimir pena. Segons la reglamentació de la redempció de penes pel treball, les destinacions havien de recaure en reclusos penats -no detinguts ni processats- sentenciats a penes més lleus, amb prohibició absoluta d'usar als de penes superiors a dotze anys i un dia.
En anotacions d'ús intern de la presó -el llibre d'actes de la Junta de Disciplina- les pròpies autoritats qualificaven el treball a l'hort "d'excessivament penós".