Vista de la presó de les Corts.

Vista de la presó de les Corts.

Vista de la presó de les Corts. A la dreta, l'església del convent del Bon Consell amb el campanar. S/f
Compilació B. Batlle i Piera. AMLC.