Vista de l'estany del jardí. 1950.

Vista de l'estany del jardí. 1950.

Vista de l'estany del jardí. 1950.
Compilació B. Batlle i Piera. Negatiu 804.