Vista de l'hort, amb el casalot de les Corts al fons.

Vista de l'hort, amb el casalot de les Corts al fons.

Vista de l'hort, amb el casalot de les Corts al fons.
Compilació de B. Batlle i Piera. AMLC.