Vista de l'hort amb el Convent del Bon Consell al fons.

Vista de l'hort amb el Convent del Bon Consell al fons. S/f.

Vista de l'hort amb el Convent del Bon Consell al fons. S/f.
Compilació B. Batlle i Piera. AMLC.