3. LES MEMÒRIES DEL PATRONAT PER A LA REDEMPCIÓ DE PENES PEL TREBALL

“Les Memòries anuals del Patronat per a la Redempció de Penes pel Treball, principal òrgan propagandístic del règim sobre l'univers carcerari espanyol editat a partir de 1939, recull informacions variades en relació a la presó de les Corts, sobretot tocant a la quantificació de recluses.