4. ELS LLIBRES DE LA PRESÓ

Els llibres de registre de la documentació penitenciària conservada són indispensables a l'hora de quantificar la població reclusa de les Corts, rastrejar els ritmes d'ingressos, identificar els distints perfils de dones empresonades i conèixer el comportament i les actituds de les autoritats carceràries, sobretot durant la primera postguerra franquista (1939-1941).