Plànol de Barcelona 1929. 1: 10.000, en "Barcelona 1714 - 1940: 10 plànols històrics". Barcelona. Lunwerg, 1994. Edició a càrrec de: La ciutat de les ciutats, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb la col·laboración de l'Institut Municipal d'Història.
Plànol de parcelaris, fet entre 1930 i 1940, pel Servei Topogràfic de l'Ajuntament de Barcelona, de Vicenç Martorell Portas. 1: 5.000. 1931, en "Barcelona 1714 - 1940: 10 plànols històrics". Barcelona. Lunwerg, 1994. Edició a càrrec de: La ciutat de les ciutats, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb la col·laboración de l'Institut Municipal d'Història.
Plànol de Barcelona, situació actual. Font: Web de l'Ajuntament de Barcelona.
Guia urbana de Barcelona. Editada per Arnaldo Gassó. Barcelona, Grafos, 1952-1953.

4. Situació

4. Situació

L'antic asil del Bon Consell, que esdevindria Correccional General de Dones en l'època republicana i posteriorment presó provincial femenina durant el franquisme, se situava al nord del barri de Les Corts, cantonada amb Diagonal.

La porta principal, que donava pas a una llarga avinguda flanquejada per arbres, s'obria al carrer Joaquim Molins 11, que encara avui existeix. El perímetre el delimitaven l'actual plaça de Maria Cristina i la Diagonal, al nord; el carrer de Les Corts, a l'oest: Joaquim Molins, al sud; i els Jardins de Clara Campoamor, a l'est.

Als següents plànols, de 1929, 1931, 1952 i 2006, hom pot observar la situació propera a la Diagonal, que llavors, respectivament, rebia el nom de Avenida Alfonso XIII, Avenida 14 de abril i Avenida del Generalísimo, fins a l'actual Avinguda Diagonal.