Formació general de preses al pati de les Corts.

Formació general de preses al pati de les Corts.

Formació general de preses al pati de les Corts. Memòria del PCNSM de 1953. Foto Postius.

Si la data de la fotografia correspon realment a 1953, any de la Memòria en què va aparèixer publicada, 179 hi eren recloses a la darreria d'aquell any, segons les mateixes xifres oficials. Una quantitat molt allunyada de les 1436 que s'hi amuntegaven l'any 1939, segons el llibre d'actes de la Junta de Disciplina. No pas per casualitat mancaven dos anys perquè la presó tanqués i l'edifici fos retornat als propietaris.
Les monges que apareixen encapçalant les fileres pertanyien a l'orde Mercedària, que feia uns quants anys que havien substituït a les Filles de la Caritat.