Vida Quotidiana

Formació general de preses al pati de les Corts

En aquesta galeria s'han agrupat imatges la majoria de les quals provenen de publicacions oficials, i que descriuren diverses activitats.

Les fotografies de la cerimònia de la missa celebrada a la capella de les Corts van ser publicitades habitualment pel règim a les Memòries anuals del Patronat per a la Redempció de Penes pel Treball. Com tantes d'altres, es tracta d'imatges "atemporals" que miraven d'il·lustrar l'"assistència espiritual" oferta a les recluses. S'ha inclòs també l'única imatge de la formació al pati de les Corts apareguda a les memòries anuals del Patronat.

La pràctica dels esports constituïa una referència obligada en les publicacions del règim sobre l'univers carcerari. Pel cas de les dones, el bàsquet era l'esport més freqüent, conceptuat com a “esport femení”. La formació d'equips esportius reflectia també la capacitat organitzativa de les preses polítiques, ensems que significava un estímul per sobreviure a la presó.

Capella de la presó.
Formació general de preses al pati de les Corts.
Dos equips femenins de bàsque.
Equip femení de bàsquet, les Corts.
 Missa del dia de la Mercè.
Un moment d'esbarjo de les recluses.