Les Festes

Dones reben la visita dels seus fills

No és casualitat que el grup més nombrós del conjunt d'imatges majoritàriament oficials -reproduïdes en les publicacions del règim- es composi de fotografies de la festa de la Verge de la Mercè, patrona de les presons, el 24 de setembre. Les celebracions incloïen una visita extraordinària per la qual els fills de les recluses i els reclusos podien passar bona part del dia dins el recinte de la presó.

En el cas de les presons de dones, és fàcil d'imaginar la transcendència que tenia aquesta festivitat per les preses que tenien els fills a l'exterior, a cura dels familiars. Eren precisament aquestes imatge les preferides pel règim a l'hora de publicitat la gestió penitenciària, car se servia d'un material enormement valuós: el sentiment sincer de les preses mares i llur companyes.

Dins aquesta galeria hem inclòs també una fotografia dels quadres artístics de les Corts, als quals el règim recorria sovint a les publicacions oficials sobre el món penitenciari femení.

A la fi, hi hem inclòs també una fotografia privada provinent del taller Pérez de Rozas. Les fotos particulars d'aquesta mena eren fetes per fotògrafs autoritzats que venien les imatges a les recluses. A les galeries fotogràfiques de la secció les Veus hem procurat de recollir-ne algunes, provinents d'arxius personals d'antigues preses.

Monges i recluses amb llurs nens.
Departament de mares durant el dia de la Mercè.
El director de les Corts reparteix obsequis a les recluses durant el dia de la Mercè.
Recluses de la presó de dones reben la visita dels seus fills amb motiu del la festivitat de la Mercè.
Festivitat de Reis a la presó.
Cor de recluses de les Corts.