Cronologia

1944

Catalunya

L'Institut d'Estudis Catalans reprèn clandestinament les seves activitats.

Afusellament al Camp de la Bota de sis persones acusades d'assaltar la fàbrica de cervesa Moritz.

Espanya

Creació del Document Nacional d'Identitat (2 de maig).

Grups guerillers antifranquistes entren a Espanya pel Pirineu navarrès i la Vall d'Aran (19 de'octubre): l'operació dura onze dies i fracassa.

Promulgació del nou Código Penal espanyol: completa supeditació de la dona casada al seu marit.

Món

Desembarcament aliat de Normandia (juny-agost).

Execució del comte Ciano.

Franco es nega a reconèixer la República feixista de Saló.

Quan es resolen les diferències sobre les exportacions de wolframi a Alemania, acords comercials entre Espanya i els aliats.

Fundació a l'exili de l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques, amb la CNT en qualitat d'organització hegemònica (octubre).