Cronologia

1948

Catalunya

El PSUC i el PCE abandonen la tàctica de la lluita armada en favor de la infiltració dels sindicats verticals.

Salvador Dalí torna a Portlligat.

Jaume Vicens Vives accedeix a la Càtedra d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

Mor a l'exili el gramàtic i filòleg Pompeu Fabra.

Espanya

S'encunyen les primeres monedes amb la inscripció: "Franco, Caudillo por la gracia de Dios".

Entrevista de Franco amb D. Juan de Borbón. El seu fill, Juan Carlos de Borbón, arriba a Madrid.

Laín Entralgo publica España como problema.

Miguel Delibes guanya el premio Nadal amb La sombra del ciprés es alargada.

Món

Es torna a obrir la frontera francoespanyola (febrer).

Espanya, exclosa del Pla Marshall.

Comença el primer bloqueig soviètic de Berlín: esclata la Guerra Freda (juny).

Pacte de San Juan de Luz entre els sectors monàrquics i el PSOE.

Declaració dels Drets Humans aprovada per l'Assemblea General de l'ONU.

Trencament de la Iugoslàvia de Tito amb la URSS.