Cronologia

1952

Catalunya

Es fa el Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona: la policia desallotja de prostitutes la ciutat comtal i es creen nous barris per a acollir als desallotjats.

Darrers afusellats del Camp de la Bota a Barcelona: cinc membres de la CNT.

Inauguració de la nova factoria SEAT a la Zona Franca.

Vicens Vives publica Aproximación a la Historia de España.

Espanya

Supressió de las cartilles de racionament.

Per ordre ministerial, s'imposa en l'ensenyament mitjà l'assignatura de la Formación del Espíritu Nacional.

Després d'uns quants anys de gestions, la Comissió Internacional contra el Règim Concentracionari, presidida por l'exdeportat David Rousset, visita a la fi unes quantes presons franquistes i recull testimonis de presos.

Món

Espanya és admesa a la UNESCO (novembre).